Razvoj održivog turizma u Tuzlanskom kantonu

Zahvaljujući brojnim turističkim atrakcijama, raznovrsnosti turističke ponude, postojanju aerodroma na području Kantona ali i dobroj cestovnoj povezanosti sa regijom, stvorene su pretpostavke za progresivniji razvoj turizma u funkciji ukupnog ekonomskog razvoja Tuzlanskog kantona. Za dalji razvoj turizma Kantona potrebno je inoviranje postojećih i razvoj novih sadržaja turističke ponude uz jačanja ljudskih potencijala osposobljenih sa savremenim znanjima i vještinama koji doprinose održivosti turizma Tuzlanskog kantona kao i privlačenju i zadržavanju turista na području Kantona. To posebno dobiva na značaju ukoliko se u obzir uzme činjenica da destinacijski menadžment težište razvoja usmjerava ka umrežavanju različitih javnih i privatnih interesa na dobrobit jačanja i promocije lokacije odnosno destinacije gdje se nameće potreba kvalitativnog usmjeravanja profesionalnom pristupu integriranog menadžmenta kvalitete u destinaciji.

S ciljem razvoja različitih oblika turizma, u okviru turističke ponude neophodno je unapređenje i izgradnja turističke infrastrukture (planinske staze, turistička signalizacija, uređenje izletišta i odmorišta i sl.) uz opremanje turističkih atrakcija prikladnim objektima turističke ponude te izrada promo materijala i realizacija kampanja sa ciljem promocije i brendiranja Tuzlanskog kantona kao poželjne turističke destinacije (izrada internet stranica, online prezentacija, organizacija stručnih predavanja i izložbi i sl.). U svemu navedenom, poseban značaj ima unapređenje regulatornog okvira koji će olakšati rad turističkih radnika i poslovnih subjekata u turizmu, a ujedno potaknuti turističke poduzetnike u sivoj zoni za formalnu registraciju poslovanja. Izrada Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona doprinijeće sistemskom pristupu razvoju ove oblasti i efikasnosti planiranja i implementacije prioriteta razvoja turizma Kantona. Turistički proizvodi a uz njih i smještajni kapaciteti trebaju biti jasno osmišljeni, moderno uređeni i prezentovani te strateški komunicirani koristeći dostupne kanale u cilju motivisanja dolaska turista ali i produžetka boravka na području Kantona. Razvoju održivog turizma Tuzlanskog kantona doprinijeće se kroz aktivnosti jačanja svijesti stanovništva, poduzetnika, obrtnika, ali i drugih relevantnih aktera o „pametnom“ raspolaganju turističkim resursima, od kulturnih vrijednosti do prirodnih bogatstava, odnosno upravljanje resursima ostvarujući ekonomske i društvene potrebe, poštujući kulturološki integritet, ekološke principe, procese i biodiverzitet, istovremeno uzimajući u obzir potrebe i turista i njihovih domaćina.

Cilj prioriteta je da se kroz kreiranje raznovrsnih turističkih ponuda, razvoj turističke infrastrukture, promociju Tuzlanskog kantona kao poželjne turističke destinacije i principa održivog turizma doprinese razvoju turizma na području Tuzlanskog kantona. Realizacija prioriteta ostvarit će se kroz podršku inoviranju postojećih i uvođenju novih sadržaja turističke ponude, unapređenju turističke infrastrukture, osmišljavanju integrativne marketinške kampanje i propratnih aktivnosti koja će za cilj imati jasno komuniciranje turističkih potencijala i promociju TK kao turističke destinacije uz razvoj ljudskih potencijala i destinacijskog menadžmenta na nivou TK.

Navedeno se očekuje da rezultira u povećanju ostvarenih direktnih prihoda od turizma kao i povećanju broja dolazaka turista na području Tuzlanskog kantona kao i njihovo duže zadržavanje ogledano u povećanom broju noćenja na području Tuzlanskog kantona.

Prioritet se operacionalizira kroz 4 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 9 indikatora