• Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

    PDF dokument
  • PRILOG 1 - Usklađenost strateških ciljeva TK sa ključnim strateškim dokumentima u FBIH i BiH

    PDF dokument