Konkurentan poslovni sektor na pravcu zelene tranzicije i digitalne transformacije

Stabilizacija poslovanja privrednih subjekata nakon negativnih ekonomskih posljedica globalne pandemije COVID-19 je jedan od značajnih faktora daljeg razvoja privrede na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi fokus podrške u oblasti razvoja privrede biti će na unapređenju poslovnog okruženja te olakšanju pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte i obrtnike kako bi se uspješno nosili sa izazovima očuvanja, rasta i razvoja poslovnih poduhvata ali i izazovima koje nosi globalizacija i sve konkurentnije okruženje, pri čemu podrška namijenjena digitalizaciji i unapređenju inovativnosti dobiva na posebnom značaju. U tom kontekstu ističe se cirkularna ekonomija koja stvara nova zelena radna mjesta. Konkurentan i efikasan industrijski sektor ovisi o sposobnosti industrije da se neprekidno prilagođava i reagira na promjene koje se događaju oko nje. Kroz podršku modernizaciji, digitalizaciji i korištenju obnovljivih izvora energije privrednih društava u oblasti industrije i rudarstva doprinosi se konkurentnom poslovnom sektoru na pravcu zelene tranzicije i digitalne transformacije. Važno je osigurati podršku formiranju novih i unapređenju postojećih subjekata poduzetničke infrastrukture koji će potpomagati preduzeća da budu inovativnija, konkurentnija na domaćem i inostranom tržištu i time usklađenija sa razvojnim ciljevima Europske unije. Boljem poslovnom i investicionom okruženju na području Tuzlanskog kantona doprinijeti će i bolji kapaciteti za izradu i implementaciju projekata po modelu javno-privatnog partnerstva stvarajući dodatni okvir i mogućnosti saradnje i udruživanje napora i finansijskih sredstava javnih i privatnih partnera na ostvarenju razvojnih potencijala i ciljeva Tuzlanskog kantona. Provođenje aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja zasnovane na potrebama poslodavaca ali i tražilaca posla u funkciji je konkurentnog poslovnog sektora i od posebnog značaja.

Cilj prioriteta je doprinijeti razvoju i konkurentnosti poslovnog sektora Tuzlanskog kantona zasnovanog na savremenim pravcima razvoja – zelenoj tranziciji i digitalnoj transformaciji, unaprijediti poduzetničku infrastrukturu i poslovni ambijent olakšavajući privrednim subjektima Tuzlanskog kantona da fokus usmjere ka progresivnom razvoju temeljenom na inovacijama, novim tehnologijama, obnovljivim izvorima energije i specifičnim i savremenim znanjima i vještinama.

Realizacija prioriteta ostvarit će se kroz programe podrške unapređenju poslovanja, konkurentnosti i inovativnosti privrednih subjekata Tuzlanskog kantona, razvoja poduzetničke infrastrukture, programe podrške zapošljavanju i samozapošljavanju te realizaciji značajnijih investicionih projekata putem modela javno-privatnog partnerstva. Navedeno se očekuje da rezultira povećanom indeksu industrijske proizvodnje, povećanom borju subjekata poduzetničke infrastrukture kao i većem broju zaposlenih na području Tuzlanskog kantona. Ujedno ostvariće se i veći broj realiziranih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva.

Prioritet se operacionalizira kroz 5 mjera čije ostvarenje će se pratiti preko 16 indikatora.