Razvoj održivog konkurentnog i dinamičnog sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Bogatstvo i raznovrsnost prirodnih resursa, uključujući šume, vode i kvalitetno zemljište, daje konkurentsku prednost Tuzlanskom kantonu te predstavlja značajan segment ukupnog ekonomskog razvoja Kantona. Održiv razvoj poljoprivrede podrazumijeva restrukturiranje i diverzifikaciju postojeće poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednih gazdinstava, u cilju njihovog usklađivanja sa standardima EU, povećavanja kvalitete i produktivnosti, razvoja konkurentnosti i osposobljavanja za konkurentnije nastupanje na tržištu i osiguranje većeg nivoa prihoda. Sistem poticaja poljoprivredi potrebno je unaprijediti u cilju obezbjeđenja efikasnije i pravednije raspodjele poticaja i prilagođavanja zahtjevima za očuvanje okoliša. Šumarstvo, a potom i drvna industrija koja se naslanja na njega, predstavlja jednu od ključnih oblasti razvoja industrije te je ključno stvoriti pretpostavke za održiv razvoj ove oblasti kroz sistemsko uređenje te praćenje zaštite i korištenja ovih resursa. U narednom periodu biti će od velikog značaja kreirati sveobuhvatni program podrške održivoj poljoprivredi te održivom korištenju vodnih i šumskih resursa. Mjere u okviru prioriteta promovišu uravnoteženi ruralni teritorijalni razvoj usmjeren na poboljšanje uslova života i rada poljoprivrednika i ruralnog stanovništva i unapređenje njihove cjelokupne povezanosti i pristupa infrastrukturi i uslugama podrške u cilju unapređenja konkurentnosti.

Cilj prioriteta je kreirati ambijent u kojem će se na efikasan način poticati razvoj održivog konkurentnog i dinamičnog sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji doprinosi cjelokupnom ekonomskom razvoju Tuzlanskog kantona.

Realizacija prioriteta ostvarit će se kroz programe finansijske i savjetodavne pomoći poljoprivrednim proizvođačima u cilju podizanja njihove konkurentnosti, programe podrške zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta u svrhu povećanje nivoa korištenja obradivih površina i uspostave politike održivog upravljanja zemljištem. Prioritet će se realizirati i kroz aktivnosti usmjerene ka uspostavljanje ekološki prihvatljivog i održivog upravljanja šumama i vodnim resursima.

Navedeno se očekuje da rezultuje okrupnjivanjem zemljišnih posjeda i većom efikasnošću poljoprivredne proizvodnje i njene konkurentnosti, većem broju privrednih subjekata u oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribolova, povećanju prihoda od poljoprivredne proizvodnje te povećanoj proizvodnji i prodaji šumskih sortimenata. Očekuje se i povećanje udjela sredstava novčane podrške od vrijednosti poreskih prihoda godišnjeg Budžeta, kao i da realizacija prioriteta pozitivno utiče i na očuvanje životne sredine te smanjivanju rizika od prirodnih nesreća na području Tuzlanskog kantona.

Prioritet se operacionalizira kroz 5 mjera čije ostvarenje će se pratiti preko 12 indikatora.