Dinamičan i održiv ekonomski razvoj u povoljnom poslovnom okruženju

Umreženost djelovanja velikog broja faktora (ljudskih resursa, prirodnih dobara, kapitala, tehnologija) koji se međusobno razlikuju po prirodi, značaju i intenzitetu u procesu ostvarivanja rezultata i u narednom periodu će predstavljati polugu ekonomskog razvoja Tuzlanskog kantona koga obilježava opredijeljenost usklađivanju održivog ekonomskog razvoja kantona s pravcima zelene tranzicije i digitalne transformacije. Sedmogodišnji period za koji se postavlja ovaj cilj će biti obilježen rastućim zahtjevima za novim tehnologijama koje će omogućiti stvaranje novih proizvoda, usluga, tržišta i novih poslovnih modela. Biće to dinamičan period u kome će se oblikovati nove vrste poslova koji još ne postoje i kojima su potrebne vještine koje mi još nemamo, a oni će podrazumijevati pomijeranje s linearne proizvodnje na cirkularnu ekonomiju. Povećanje ulaganja u istraživanje, inovacije i modernu infrastrukturu pomoći će u kreiranju proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednosti, razvoju novih proizvodnih procesa i otvaranju radnih mjesta u tom procesu. Posebno će biti važna povećana ulaganja u istraživanje i primjenu tehnologije, u područjima kao što su umjetna inteligencija, 5G, analiza podataka i metapodataka čime će se stvarati pretpostavke za konkurentnost preduzeća i njihovo uklapanje u globalne lance vrijednosti.

Imperativ podizanja nivoa konkurentnosti radi opstanka i održivosti privrede treba rezultirati razvijanjem konkurentnog poslovnog okruženja. Razumijevajući potrebu kreiranja povoljnog poslovnog ambijenta u kome će poduzetnici svoje ideje pretvarati u akcije i osnivati nova preduzeća, a preduzeća svih veličina napredovati i rasti, Tuzlanski kanton će nastaviti sa još većim ulaganjima u razvoj savremeno opremljenih poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija a naročito naučnotehnoloških parkova. Respektujući postignute rezultate inostranih investitora i njihov doprinos ekonomskom i društvenom razvoju, nastavit će se ulaganjem u stvaranje investicijskih oaza ravnomjerno raspoređenim u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. I dalje će se poticati razvoj preduzeća u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi, turizmu kao važnim pokretačima zapošljavanja i prosperiteta privrede i društva. U skladu sa mogućnostima u narednom periodu će biti potican razvoj napredne proizvodnje koja se ogleda u primjeni znanja i inovativne tehnologije za proizvodnju složenih proizvoda i poboljšanju procesa za smanjenje otpada, onečišćenja, potrošnje materijala i potrošnje energije. 

Prvi strateški cilj je zasnovan na sljedećim ključnim pretpostavkama:

  • da se, ulaganja u razvoj poduzetništva, osnivanje novih i rast i razvoj postojećih preduzeća u vodećim industrijskim granama vrše ravnomjerno kako bi se osigurao ravnomjeran privredni razvoj kantona, transformacija preduzeća i povećanje konkurentnosti na domaćem i ino tržištu;
  • da se, ulaganja u poslovne zone, potporne poduzetničke institucije s posebnim naglaskom na naučnotehnološke parkove stvore povoljni uslovi za razvoj preduzeća sposobnih da primijene nove tehnologije i razvoj investicionih lokacija koje će privući investitore (domaće, inozemne i dijasporu) čija preduzeća će kreirati privlačna i atraktivna radna mjesta koja će zaustaviti emigraciju stanovništva iz kantona;
  • da se, uspostavi dinamično tržište rada i da se umrežavanjem obrazovnog sistema i preduzeća kreiraju kroz dualni sistem obrazuju stručni profili neophodni za korištenje digitalnih tehnologija koje će postati glavni faktor konkurentske prednosti u novoj cirkulirajućoj, zelenoj ekonomiji, a koje će rezultirati većim obimom novostvorene vrijednosti i većim blagostanjem za zaposlene i za građane kantona.
  • Da se, ulaganjima u istraživanje i razvoj i primjenu tehnologije iskoriste potencijali univerziteta i preduzeća, da se kroz nove oblike umrežavanja i finansiranja (npr. javno-privatna partnerstva) potakne razvoj preduzeća koja će svoje poslovanje pronalaziti u sektorima visokih tehnologija i na taj način stvarati pouzdanu infrastrukturu za rast i razvoj preduzeća u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi, turizmu i uslugama.