• Strategija razvoja Univerziteta u Tuzli za period 2021.-2027. godina

    PDF dokument
  • Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.

    PDF dokument