• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

Strateški projekat osnivanja javnih predškolskih ustanova u Kalesiji, Sapni, Teočaku i Čeliću ima za cilj omogućiti smještaj djece predškolske dobi zaposlenih i nezaposlenih roditelja u predškolske ustanove radi odgoja, obrazovanja te brige o djeci. S obzirom da na području ovih općina ne postoje predškolske ustanove, na ovaj način bi se povećao obuhvat djece predškolskim odgojem, što je izuzetno važno za razvoj djece. Analize ukazuju da obuhvat svim vidovima POO-a i obrazovanja u Bosni i Hercegovini iznosi 14,26% populacije od 0-6 godina (u čemu djeca ispod 3 godine starosti učestvuju sa 9,5% od ukupnog broja obuhvaćene djece). S druge strane obuhvat djece predškolskim odgojem u dobi od 4-6 godina iznosi visokih 93%. Naučna istraživanja u oblastima pedagogije i psihologije potvrđuju da su dugoročni pozitivni efekti ranog institucionalnog obuhvata djece POO-m sljedeći: povećanje obrazovnih rezultata u školi koji su mjerljivi čak do završetka srednje škole; manje napuštanja škole i procesa obrazovanja; značajno smanjenje socioekonomske nejednakosti; manje specijalnih obrazovnih programa u kasnijem školovanju (za djecu sa poteškoćama u učenju i razvoju); poboljšanje govora, pismenosti, samokontrole, ponašanja, emotivnih vještina, matematičkih sposobnosti, samopouzdanja, prilagođavanja novim socijalnim uslovima, itd. Najveći efekat predškolskih programa za djecu od 3-5 godina je u kognitivnom domenu. Upravo ovim projektom će se omogućiti poticajno razvojno okruženje za djecu (uključujući i djecu sa teškoćama u razvoju kao i djecu ranjivih kategorija) i u onim sredinama TK gdje to do sada nije bilo prisutno. Projekat će omogućiti i roditeljima da svoju budućnost i profesionalni razvoj planiraju u ovim mjestima življenja, čime će se podići kvalitet života a time u uticati na njihov ostanak u navedenim mjestima.

Očekivani efekti: Unapređenjem usluga predškolskog odgoja u općinama TK koje do sada nisu imale ovaj vid usluga će se djeci omogućiti kvalitetnija priprema za školu, a time i bolji rezultati tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. Mjera će olakšati roditeljima da svoju budućnost i profesionalni razvoj planiraju navedenim općinama, čime će se podići kvalitet života, ali i pozitivno utjecati na demografske tokove unutar TK.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 2.000.000 KM, a u sedmogodišnjem periodu očekuje se finansiranje iz Budžeta TK u iznosu od 700.000 KM, a 1.300.000 KM iz drugih izvora finansiranja (sredstva općina, Budžet FBiH, sredstva od EU i međunarodnih istraživačkih projekata, donacije).