• Kategorija: Strateški projekti

Strateški projekt Izgradnja Kampusa Univerziteta u Tuzli pored zadovoljenje prostornih standarda JU Univerzitet u Tuzli treba podići nivo kvaliteta studiranja, istraživanja i nauke, pružiti mogućnost građanima da uživaju korist visokog obrazovanja cijeli život. Skupština Tuzlanskog kantona svojim zaključkom zatražila je od Vlade Tuzlanskog kantona da Izgradnju Kampusa proglasi strateškim projektom od posebnog značaja za Tuzlanski kanton, te poduzme neophodne radnje za pokretanje realizacije ovog generacijskog projekta. Vlada FBiH je Odlukom br. V 957/10 od 14.12.2010. godine Univerzitetu u Tuzli dodijelila bivšu Kasarnu „Husein kapetan Gradaščević“ sa 61 objektom, površine cca 70.000,00 kvadratnih metara i zemljište površine cca 41 ha, za izgradnju Kampusa Univerziteta. Navedeni prostor je namijenjen za izgradnju Kampusa Univerziteta, te je u proteklom periodu izrađeno i usvojeno idejno rješenje Kampusa kao strateške odrednice razvoja Univerziteta. Realizacija navedenog projekta predstavlja iznimno kompleksan zadatak koji će zahtijevati sinergijsko djelovanje Univerziteta i okruženja, prvenstveno osnivača (Vlade TK) , ali uže i šire društveno-političke zajednice, te privrednih subjekata.

Očekivani efekti: Realizacija ovog projekta omogućiti će potpuno zadovoljenje prostornih standarda visokog obrazovanja, podići kvalitet uslova studiranja, boravka studenata i univerzitetskog osoblja, a izgradnjom Univerzitetskog naučno-tehnološkog parka biće osigurani uslovi za osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja čime će se unaprijediti razvoj nauke, tehnologije i visokog obrazovanja, potaći saradnja s privredom i okruženjem i tako doprinijeti integriranom razvoju Kantona.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta će biti utvrđena u procesu izrade planskoprojektne dokumentacije, a u sedmogodišnjem periodu očekuje se finansiranje iz Budžeta TK u iznosu od 14.000.000 KM, a 16.000.000 KM iz drugih izvora finansiranja (vlastita sredstva, Javno-privatna partnerstva, Budžet FBiH, sredstva od EU i međunarodnih istraživačkih projekata, donacije, kreditna sredstva uz garancije Vlade TK)