• Kategorija: Strateški projekti

Projekat se odnosi na rješavanje problema organizacije pružanja hitne medicinske pomoći u stanjima kada su pacijentima ugroženi životi ili zdravlje, na način da se obezbijedi prostor u kojem bi pružanje svih usluga, koje zahtjeva zbrinjavanje hitnih stanja u medicini, bilo organizirano na jednoj lokaciji. To će u značajnoj mjeri unaprijediti kvalitet i efikasnost u pružanju ove vrste usluga. Pored toga, projektom će se riješiti i problem magacinskog prostora za skladištenje lijekova i medicinskih sredstava u Bolničkoj apoteci, te značajno proširiti prostorni kapaciteti koji se koriste za pružanje ambulantnih usluga. Projektom je predviđen i prostor za veliki restoran za osoblje UKC-a Tuzla i druge osobe. Također, izgradnjom višespratne garaže, riješio bi se problem ograničenih kapaciteta za parkiranje vozila i u značajnoj mjeri bi se rasteretio i saobraćaj u mirovanju i saobraćaj u kretanju u krugu UKC-a Tuzla.

Očekivani efekti: Očekivani efekti projekta ogledaju se u ojačanim kapacitetima zdravstvenih ustanova da brzo i efikasno zbrinu urgentna stanja u oblasti zdravstva, kako u normalnim uslovima tako i u slučajevima katastrofa, vanrednih situacija i epidemija, čime se direktno utiče na poboljšanje nivoa zdravstvene zaštite ali i kvalitete života na TK. Očekivani rezultat projekta je formiran i opremljen Centar urgentne medicine pri JZU UKC Tuzla.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 40.000.000 KM, od čega se očekuje finansiranje iz Budžeta TK u iznosu od 30.000.000 KM, a 10.000.000 KM iz drugih izvora finansiranja (Budžet FBiH, sredstva od EU i međunarodnih istraživačkih projekata, donacije, kreditna sredstva razvojnih banaka).