• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola" ili skraćeno „Pametne škole 2" je prekogranični projekat koji se implementira u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. i pripada projektima prioritetne ose "Zaštita okoliša i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti". Projekat će doprinijeti ostvarivanju održivog i ugljen-neutralnog energetskog sistema u projektnoj regiji, a implementiraju ga Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla, Tuzlanski kanton i Brodsko-posavska županija (HR). Glavne aktivnosti kojima će se projekat baviti u periodu od 27 mjeseci su: 1) Energetska obnova 33 školska objekta u projektnom području, od čega je 18 objekata u Tuzlanskom kantonu 2) Implementacija inovativnih edukativnih metoda, u cilju proširenja znanja učenika o potrošnji energije, energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije 3) Prekogranično 4-mjesečno takmičenje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije (primjenom ne-investicijskih metoda, tj. promjenom ponašanja), pri čemu će svaka od dvije škole pobjednice (jedna u BPŽ i jedna u TK) kao nagradu dobiti instaliranje centraliziranog sistema upravljanja energijom (CEMS) 4) Dva 4- dnevna seminara za obuku energetskih menadžera za ključne uposlenike 33 škole koje će biti energetski obnovljene, oba sa prekograničnim učešćem.

Očekivani efekti: Projektom će se proizvesti 6.217.693 kWh obnovljive energije, napraviti uštede od 4.217.693 kWh energije u 33 energetski obnovljena školska objekta, doprinijeti smanjenju emisije CO2 u količini od 1.834 t, te omogućiti kreiranje zelenih radnih mjesta od 1.535 čovjek-mjeseci.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 3. 629.639,23 KM od čega je sufinansiranje iz Budžeta TK 298.825,85 KM. Europska Unija učestvuje u sufinansiranju projekta sa 3.085.193,33 (85%), dok ostali izvori finansiranja koji dolaze od projektnih partnera iznose 245.620,05 KM.