• Kategorija: Strateški projekti

Osnovni cilj osnivanja naučno-tehnoloških parkova je objedinjavanje privrednih i intelektualnih resursa TK u jednu cjelinu, kako bi se poboljšali i unaprijedili trenutni uslovi poslovanja kompanija i znanje skoncentrisalo na jednom mjestu. Svrha formiranja naučno tehnoloških parkova u Tuzli i Živinicama jeste: jačanje saradnje postojećih kompanija iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) na realizaciji većih projekata, koje kompanije pojedinačno ne bi mogle da izvedu; razvoj potrebne infrastrukture za lakše poslovanje kompanija, privlačenje velikih stranih kompanija u Tuzlanski kanton; razvoj fakulteta i univerziteta u regionu u skladu sa razvojem IKT-a, zapošljavanje većeg broja mladih stručnjaka; kao i njihov ostanak u TK, razvoj ljudskih resursa; podsticanje inovacija i stvaranje ekonomski povoljnog okruženja; stimulisanje osnivanja i finansiranja novih preduzeća; uspostavljanje ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama; itd.

Očekivani efekti: Implementacija ovog projekta će imati višestruke multiplicirajuće efekte a prije svega omogućiti će bolju komunikaciju i saradnju akademske zajednice i naučnog rada sa realnim sektorom, omogućavajući lakši pristup privrednika naučnim inovacijama i kvalitetnijem stručnom kadru, posebno iz oblasti Informaciono – komunikacionih tehnologija, ne zanemarujući i ostale sektore privrednog razvoja. Pored direktno uticaja na ekonomski razvoj kantona, implementacija projekta će imati uticaj i na razvoj obrazovanja, kao i novih kreativnih ideja o jačanju ekonomske aktivnosti uz održivo upravljanje prirodnim resursima. Očekivani rezultat projekta su formirana dva naučno-tehnološka parka na području TK (Tuzla i Živinice).

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekata će biti utvrđena na osnovu izrađena planskoprojektne dokumentacije, a u sedmogodišnjem periodu očekuje se finansiranje iz Budžeta TK u iznosu od 2.000.000 KM, a ostalo iz drugih izvora finansiranja (Budžet Grada Živinice, vlastiti prihodi Univerziteta u Tuzli Javno-privatna partnerstva, Budžet FBiH, sredstva od EU i međunarodnih istraživačkih projekata, donacije, kreditna sredstva uz garancije Vlade TK).