• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

Iz perspektive inkluzivnog modela obrazovanja osnovne i srednje škole u TK, ne zaostajući za FBiH i BiH, unatoč infrastrukturnim ulaganjima, još uvijek rade u lošim ili neodgovarajućim prostornim i materijalnim uslovima s jedne strane, niti su nastavnici i drugo školsko osoblje adekvatno obučeni za rad sa djecom kojima je potrebna podrška u učenju. Upravo ovakvo stanje je rezultat neplanskog pristupa inkluzivnom obrazovanju, odnosno nepostojanje jasnih strateških pravaca koji bi omogućili akterima osnovnog i srednjeg obrazovanja jasne smjernice u kojem pravcu razvijati kapacitete i inkluzivnu nastavu pretočili u svakodnevnu pozitivnu praksu. Strategijom bi se stvorili okviri za unapređenje kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih) za veći obuhvat djece sa posebnim potrebama osnovnim i srednjim obrazovanjem, što podrazumijeva angažovanje asistenata u nastavi za djecu koja zahtijevaju takvu vrstu podrške. 

Cilj projekta je izrada i implementacija strategije koja će omogućiti dostupnost i kvalitetnije obrazovanje djece sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim i srednjim školama.

Očekivani efekti: Očekivani efekat mjere ogleda se i u tome da djeca sa posebnim obrazovnim potrebama razvijaju svoj puni potencijal kroz kvalitetnu podršku, da su bliži ostvarenju samostalnog i polusamostalnog življenja, čime se povećava kvalitet ne samo njihovog života, već i života porodice i osoba koje se direktno brinu o njima.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 800.000 KM, od čega se očekuje finansiranje iz Budžeta TK u iznosu od 300.000 KM, a 500.000 KM iz drugih izvora finansiranja (Budžet FBiH, sredstva od EU i međunarodnih istraživačkih projekata, donacije).