• Kategorija: Novosti

Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 21.02.2024. godine, usvojen je Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Izvještaj je pripremljen prema Programu rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17), te Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u FBiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 74/19 i 2/21).

Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu predstavlja dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, i ovo je šesti po redu izvještaj koji je pripremljen sa ciljem praćenja i analize stepena društveno-ekonomskog razvoja i strukturnih izazova u Tuzlanskom kantonu. Izvještaj o razvoju pripremljen je od strane Odjeljenja za razvoj u okviru Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, a uz podršku Programa „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDG2BiH), kojeg finansira Vlada Švedske i implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) u partnerstvu sa UNICEF-om i UNWOMEN u BiH, uz koordinaciju ureda Rezidentne koordinatorice UN-a.

Izvještaj ima za cilj da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2022. godini, te da posluži Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima. Kao temeljni dokument za shvaćanje sadašnjih i budućih razvojnih pravaca Tuzlanskog kantona, Izvještaj o razvoju za 2022. godinu služi kao ključna osnova za informirano donošenje odluka, planiranje te provođenje politika i mjera koje će doprinijeti dugoročnom i održivom razvoju Kantona, te se time osigurava da Tuzlanski kanton nastavi napredovati u skladu sa svojim razvojnim potencijalima, strateškim ciljevima i prilagodljivosti prema globalnim i lokalnim izazovima.

Kao takav, Izvještaj se sastoji od dva dijela koja zajednički čine jednu cjelinu i omogućuju praćenje razvojnih trendova i stepen provedbe strategije. Prvi dio se odnosi na stepen razvoja kantona kroz praćenje kretanja ključnih razvojnih pokazatelja i fokusira se na demografske promjene, ekonomski razvoj, društvene inovacije, kao i na napredak u okolišu i infrastrukturnim segmentima. Drugi dio se temelji na evaluaciji i analizi provedbe Strategije razvoja Tuzlanskog kantona i odnosi se na stepen provedbe strateških ciljeva, prioriteta i definiranih mjera, te proučava koliko su strateški ciljevi, definirani u Strategiji, uspješno implementirani i kako su oni pridonijeli općem razvoju Kantona. Posebna pažnja posvećena je kako povezivanju strateških ciljeva s pravcima razvoja, tako i usklađivanju prioriteta s akceleratorima Okvira za ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.