• Kategorija: Novosti

Na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 26.04.2023. godine, usvojen je Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Izvještaj je pripremljen prema Programu rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17), te Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u FBiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 74/19 i 2/21).

Izvještaj o razvoju predstavlja dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, i ovo je šesti po redu izvještaj koji je pripremljen sa ciljem praćenja i analize stepena društveno-ekonomskog razvoja i strukturnih izazova u Tuzlanskom kantonu. Kao takav, dokument ima za cilj da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2021. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima.

Izvještaj je sveobuhvatan, analizira ekonomski, društveni, infrastrukturni i okolišni aspekt razvoja, te predstavlja svojevrsnu situacionu analizu koja se naslanja na Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona i time obezbjeđuje kontinuitet u analizi i izvještavanju sveukupnog razvoja, ali i polaznu osnovu za pripremu novog trogodišnjeg akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona. Kao takav, Izvještaj se sastoji od dva dijela koja zajednički čine jednu cjelinu i omogućuju praćenje razvojnih trendova i stepen provedbe strategije: 

- Dio I se odnosi na stepen razvoja kantona kroz praćenje kretanja ključnih razvojnih pokazatelja,

- Dio II se odnosi na stepen provedbe strateških ciljeva, prioriteta i definiranih mjera u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona.

Postupku izrade Izvještaja prethodile su faze prikupljanja podataka o provedenim aktivnostima, njihovoj finansijskoj strukturi, izvoru sredstava, odnosno implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021.-2027. godina. Izvještaj se zasniva na relevantnim statističkim podacima publikovanim od strane Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog zavoda za zapošljavanje, kao i izvještajima o radu ministarstava Tuzlanskog kantona, te podacima prikupljenim od strane jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih relevantnih aktera. 

Više informacija o napretku Tuzlanskog kantona, kao i implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, možete pogledati u Izvještaju o razvoju Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.