Podrška razvoju industrije i rudarstva

Mjera

Indikatori

Izvor

Polazna vrijednost (2019.)

Ciljna mvrijednost (2027.)

1.1.1. Podrška razvoju industrije i rudarstva

Ukupna vrijednost dodijeljenih koncesija na Tuzlanskom kantonu (KM)

MP

5.000.000

8.000.000

Vrijednost realiziranih projekata podrške u modernizaciji, digitalizaciji i korištenju obnovljivih izvora energije (KM)

MP

0

1.000.000

Ostvarene investicije u nova stalna sredstva – princip čistih djelatnosti (Djelatnosti vađenja ruda i kamena, Prerađivačka industrija) (KM)

MP

138.544.000

(2018)

200.000.000

(2018)

*MP- Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona