• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

Svrha projekta „Opremanje općinskih i gradskih struktura civilne zaštite“ je nabavka i opremanje struktura civilne zaštite sa odgovarajućim materijalno-tehničkim sredstvima i opremom radi preduzimanja odgovarajućih mjera u akcijama zaštite i spašavanja. Aktivnosti projekta će obuhvatiti jačanje strukture civilne zaštite u svim općinama i gradovima Tuzlanskog kantona i na taj način povećati spremnost jedinica Civilne zaštite da adekvatno i najkraćem roku odgovore na pojavu prirodnih i drugih opasnosti u smanje njihov negativan uticaj na živote i imovinu ljudi i privrednih subjekata na Tuzlanskom kantonu. Pored zaštite života i imovine građana Tuzlanskog kantona, unaprijeđeni kapaciteti će omogućiti smanjenje reprezentativnih rizika i za privredne subjekte koji djeluju na području TK, čime se stvara povoljnije okruženje za privlačenje novih investicija i povećanje postojećih ekonomskih aktivnosti. Ovim projektom se povećava sigurnost građana i društvene infrastrukture, čime se direktno utiče na poboljšanje kvalitete života i odluke da građani, a naročito mladi, planiraju svoju budućnost u TK.

Očekivani efekti: Pored pozitivnih efekata na ekonomski i društveni razvoj, jačanje kapaciteta struktura CZ omogućava i kvalitetnije preventivno djelovanje na pojavu reprezentativnih rizika uzrokovanih od prirodnih i drugih opasnosti i na taj način se direktno utiče na očuvanje prirodnih resursa.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 1.050.000 KM, i u potpunosti bi se finansirao iz drugih izvora finansiranja, odnosno sredstva iz Fonda za posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u FBiH.