Modernizacija saobraćajne infrastrukture

U kontekstu zaštite okoliša, saobraćaj na području Tuzlanskog kantona ima značajan utjecaj na zagađenje zraka, ujedno i okoliša. S tim u vezi, u cilju smanjenja lokalnog zagađenja koje prouzrokuje transport neophodno je raditi na povećanju nivoa saobraćajne usluge na području kantona, povećanju protoka vozila, smanjenja gustine saobraćaja. Navedeno će dovesti do smanjenja zagađenja zraka naročito u urbanim područjima, ali ujedno i do povećanja privrednih aktivnosti zbog prohodnosti cestovnog saobraćaja, povećanja tehničko-eksploatacione brzine saobraćajne, smanjenja emisije izduvnih gasova i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja. Što je najvažnije, izgradnjom autocesta i brzih cesta koje povezuju Kanton sa evropskim regionom i magistralnih cesta koje povezuju Tuzlanski kanton sa drugim kantonima izvršila bi se saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona. Ulaganje u cestovnu infrastrukturu podrazumijeva izgradnju autoceste/brze ceste Tuzla-Orašje i brze ceste TuzlaDoboj i izgradnju magistralne ceste prema Sarajevu, što je od posebnog značaja za Tuzlanski kanton.

Pored cestovnog saobraćaja, ulaganjem u modernizaciju infrastrukture i proširenje kapaciteta Međunarodnog aerodroma Tuzla, dodatno bi se utjecalo na otvaranje Tuzlanskog kantona ka regijama ne samo Evrope već i svijeta, čime bi se omogućio brzi transport roba i putnika ka najudaljenijim destinacijama Evrope i svijeta. Ulaganje u infrastrukturu aerodroma bi podrazumijevalo izgradnju Atrija, uređenje pristupnih avionskih staza, osavremenjivanje uzletno-sletne piste i proširenje terminala, što će u konačnici dovesti do povećanja broja putnika i prevezene robe.

Cilj prioriteta je da se realizacijom izgradnje autocesta/brzih cesta, magistralnih cesta i modernizacijom Međunarodnog aerodroma Tuzla izvrši saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona te doprinese unapređenju kvalitete zraka, a time i zaštiti okoliša na nivou TK.

Realizacija prioriteta ostvarit će se kroz programe izgradnje autocesta/brzih cesta, programe izgradnje magistralnih cesta, rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnih cesta i modernizacije infrastrukture Međunarodnog aerodroma Tuzla. Navedeno se očekuje da rezultira izgrađenim 115 km autocesta/brzih cesta, 59 km magistralnih cesta, realizacijom 15 projekata rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnih cesta (ukupno 60,85 km) i proširenim kapacitetima aerodroma sa kojeg će se prevesti preko 750.000 putnika i preko 5.000 t robe godišnje, i koji će omogućiti servisiranje 3 bazna aviona.

Prioritet se operacionalizira kroz 3 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 5 indikatora.