• Kategorija: Ključni strateški projekti

Početak projekta: 01/01/1970

Kraj projekta: 01/01/1970

Rješavanje problema grijanja u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona te ekonomičnost iskorištenja energije nameće se kao obaveza cjelishodnog rješavanju snabdijevanja toplotnom energijom mnogih gradova u BiH pa tako i Živinica. Uz veoma primjetan rast i razvoj grada Živinice na svim poljima, postoje dva značajna infrastrukturna problema, vodosnabdijevanje i toplifikacija grada i prigradskih naselja, još uvijek su ne riješeni. Osim uticaja "velikih" zagađivača sa susjednih gradova/općina ( Tuzle i Lukavca), u gradskoj zoni Živinica su locirani brojni zagađivači. U vezi sa raznim mogućnostima snabdijevanja grada toplotnom energijom, u današnjim uslovima je najcjelishodnije centralno snabdijevanje toplotnom energijom iz postrojenja za koje se prema relevantnim kriterijima pokaže da je najpogodnije između svih opcija koje se imaju na raspolaganju. Na osnovu prethodnog dogovora se početkom 2002. godine pristupilo potpisivanju Protokola kao početnog akta za realizaciju zajedničkog projekta „Toplifikacija gradova Tuzle, Lukavca i Živinica“. Na osnovu potpisanog Protokola Općina Živinice je definisala početni konzum koji bi zadovoljio Živinice za naredni period od 20 do 25 godina, a ujedno se odgovarajućim analizama došlo do podatka o maksimalno predviđenom konzumu od 70 MW. U martu 2005. godine urađen je Investicioni program sa ekonomskom obradom, Projekta toplifikacije grada Živinica (bez obrade sekundarnog dijela), dok je 2011. godine izrađena studija predizvodljivosti toplifikacije grada Živinica.

Ovaj projekat ima namjeru da izvođenjem potrebnih radova pokrene etapnu realizaciju projekata kako bi se za stanovništvo i poslovne subjekte općine Živinice obezbijedila potrebna toplotna energija distribuirana iz Termoelektrane Tuzla. Kako bi se postigao postavljeni cilj, ovaj projekat obuhvata više srodnih i međusobno povezanih grupa aktivnosti i to: sprovođenje javne nabavke radova za provedbu izgradnje sistema daljinskog grijanja za općinu Živinice; izvođenje i nadzor nad izvođenjem radova izgradnje magistralnog vrelovoda dužine 10,5 km i kapaciteta 45 MW; izvođenje i nadzor nad izvođenjem radova izgradnje sekundarne distributivne mreže u općini Živinice.

Očekivani efekti: Obezbjeđenjem toplotne energije iz sistema daljinskog grijanja osiguraće se unapređenje kvaliteta života stanovništva i snabdijevanje dijela poslovnih subjekata u gradu Živinice dovoljnim količinama ovog energenta. Također će se smanjiti ogroman pritisak na zrak odnosno umanjiti će se zagađenje zraka koje u zimskim mjesecima dostiže i vrijednosti koje su označene kao visoko nezdrave za boravak ljudi.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 10.000.000 KM, i očekivanja su da se projekat u narednih 7 godina finansira iz Budžeta TK u iznosu od 1.000.000 KM, dok se iz sredstava elektroprivrede, Grada, UNDP, Fonda za zaštitu okoliša očekuje finansiranje u iznosu od u visini od 9.000.000 KM.