• Kategorija: Strateški projekti

Izgradnjom dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Kladanj obezbijedilo bi se znatno poboljšanje stanja postojeće mreže cesta kojim se Tuzlanski kanton povezuje sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, te bi se obezbijedila brža i bolja veza Tuzlanskog kantona sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, te ostalim dijelovima BiH. Pored navedenog obezbijedile bi se velike mogućnosti za ubrzan razvoj zračne luke Međunarodni aerodrom Tuzla, te korištenje navedene zračne luke za potrebe šire populacije koja gravitira u i van projektnog područja magistralne ceste M-18 Tuzla - Sarajevo. Ako se uzme u obzir da magistralna cesta M-18 povezuje Tuzlanski kanton preko Zeničkodobojskog kantona sa Sarajevskim kantonom, te da predstavlja najčešće korištenu putnu komunikaciju od strane građana i privrednika, jasno se vidi da bi izgradnjom dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Kladanj (granica Tuzlanskog kantona) bile povezane najrazvijenije i najmnogoljudnije regije na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupna dužina dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Kladanj (granica TK) iznosi oko 58,80 km. Poddionice: Šićki Brod – Đurđevik 17,30 (km); Đurđevik – Stupari 10,67 (km); Stupari – Brloški potok 4,53 (km); Brloški potok – Vitalj 7,30 (km); Vitalj – Kladanj 5,80 (km); Kladanj – Podpaklenik 13,20 (km).

Kako bi se postigao puni efekat (smanjilo vrijeme putovanja od Tuzle do Sarajeva sa 2,5 sata na 1,5 sat i povećala sigurnost učesnika u saobraćaju), potrebno je nastaviti sa modernizacijom i izgradnjom ovog važnog cestovnog pravca prema Tuzli i Sarajevu.

Očekivani efekat: Izgradnjom i modernizacijom magistralne ceste M-18 značajno bi se smanjilo vrijeme putovanja između Tuzle i Sarajeva, te ostalih mjesta koja se povezuju ovom važnom cestovnom komunikacijom. Pored smanjenja vremena putovanja, povećao bi se nivo usluge, povećao bi se stepen sigurnosti učesnika u saobraćaju, smanjila bi se emisija štetnih gasova iz motornih vozila i time bi se obezbijedio bolji kvalitet života građana koji egzistiraju na području uticaja ovog važnog cestovnog pravca. Očekuje se da se dionica magistralne ceste M-18 Šički Brod – Kladanj (granica TK) izgradi do 2027. godine u dužini od 59 km.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 616.000.000 KM, i finansira se u potpunosti iz ostalih izvora finansiranja, odnosno Budžeta Federacije BiH.