• Kategorija: Strateški projekti

Izgradnja brze ceste Zvornik-Tuzla-Doboj se planira sa dvije kolovozne trake sa po dvije saobraćajne trake uz regulaciju korita rijeke Spreče. Na ovaj način bi se obezbijedila kvalitetna saobraćajna veza Tuzlanskog kantona sa Dobojem i autoputem V-c sa jedne strane i Zvornikom i Republikom Srbijom sa druge strane. Uporedna regulacija korita rijeke Spreče uz izgradnju ove moderne saobraćajnice bi riješila jedan od najvećih problema općina/gradova koji gravitiraju toku rijeke Spreče, obezbijedila bi se značajna površina sada plavnog područja za razvoj poljoprivrede, formiranje novih industrijskih zona, dalji razvoj i širenje gradova Lukavac, Gračanica i Doboj Istok. Primarna namjena ove ceste je da se planirani multimodalni terminal Tuzla poveže sa mrežom autocesta i brzih cesta u FBiH. Dodatno opravdanje za planiranje ovakvog projekta, leži u činjenici da je u TEN-T mrežu, uvršten koridor postojeće ceste M-4 Doboj-Tuzla-Zvornik, uz preporuku da se pravci na TEN-T mreži planiraju kao saobraćajnice višeg ranga. Poboljšana komunikacija u ovom koridoru omogućavala bi adekvatno povezivanje Tuzle i Banja Luke kvalitetnom cestovnom komunikacijom u okviru cjelokupnog razvoja naznačene TEN-T mreže. Istočni krak ove komunikacije od Dubrava prema Međašima treba planirati u kontekstu regionalnog povezivanja sa regijama u susjednoj Srbiji.

Očekivani efekat: Izgradnjom brze ceste Zvornik-Tuzla-Doboj na području Tuzlanskog kantona obezbijediti će se saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona i prema Republici Srbiji, kao i povezivanje Tuzlanskog kantona sa V-c koridorom, koji vodi ka zemljama EU i ka jugu BiH. Na ovaj način će se otvoriti cestovni saobraćaj prema ključnim zemljama regije, Evrope ali i dijelova BiH, te će omogućiti brži protok roba, usluga i putnika prema ovim destinacijama a samim time i brži privredni razvoj Tuzlanskog kantona. Očekuje se da brza cesta Zvornik – Tuzla – Doboj počne sa izgradnjom do 2027. godine u dužini od 50 km.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 800.000.000 KM i finansira se u potpunosti iz ostalih izvora finansiranja, odnosno Budžeta Federacije BiH, Budžeta JP “Autoceste FBIH”, kreditnih sredstava od međunarodnih kreditnih institucija i drugih izvora.