• Kategorija: Strateški projekti

Vlada Tuzlanskog kantona je 2000. godine prepoznala važnost izgradnje autoceste/brze ceste Tuzlarijeka Sava u kontekstu unapređenja društveno-ekonomskog razvoja Tuzlanskog kantona i BiH preko poboljšanja transportne infrastrukture. Intenzivna izgradnja stambenih i privrednih objekata duž magistralne ceste M-1.8 sa velikim brojem priključaka, praćena intenzivnim rastom saobraćajnog protoka vozila, djelovala je na pad nivoa saobraćajne usluge, tj. dovela je do smanjenja dozvoljene brzine vožnje, smanjenja nivoa bezbjednosti učesnika u saobraćaju i opšteg pogoršanja saobraćajne situacije. Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo prometa i komunikacija je 2000. godine nakon provedenog javnog konkursa provela izradu preliminarne studijske dokumentacije za projekat izgradnje autoputa Tuzla-rijeka Sava. Godine 2001. urađena je Studija izbora trase autoputa Tuzlarijeka Sava uz višekriterijsku analizu (multikriterijska analiza). Godine 2007. JP Ceste FBiH su pokrenule inicijativu da se uradi Saobraćajna studija na relaciji rijeka Sava (Orašje) – Šićki Brod – Živinice, gdje je zaključak studije bio da su sprovedena istraživanja pokazala da postojeća cestovna infrastruktura na relaciji rijeka Sava (Orašje) – Šićki Brod – Živinice ne zadovoljava kako sadašnje tako ni buduće potrebe saobraćajne tražnje. Rezultati provedenih istraživanja pokazuju da je neophodno nastaviti sa aktivnostima zadovoljavanja postojećih i očekivanih saobraćajnih potreba. Tokom 2011. godine JP Ceste FBiH provele su aktivnosti izrade seta studijsko-projektne dokumentacije koja obuhvata tri dokumenta: Studiju izvodljivosti autoputa rijeka Sava (Orašje) – Tuzla (Šićki Brod), Idejni projekat autoputa rijeka Sava (Orašje) – Tuzla (Šićki Brod) i Studiju uticaja na okoliš autoputa rijeka Sava (Orašje) – Tuzla (Šićki Brod). Planom rada JP Autoceste Federacije BiH za 2020. godinu planirano je provođenje aktivnosti izrade idejnog i glavnog projekta autoceste Tuzla-Brčko-Orašje, nakon čega će se pristupiti utvrđivanju finansijske konstrukcije za projekat autoceste Tuzla-Brčko-Orašje. Za navedeni projekat ranije su urađene Studije izvodljivosti, te druge Studije u kojima je učestvovao ili bio nosilac Rudarsko-geološki fakultet u Tuzli, sa navedenim aktivnostima je počelo daleke 1997. godine.

Projekat se odnosi na izgradnju autoceste/brze ceste Tuzla-Brčko-Orašje (rijeka Sava), kao dijela autoceste/brze ceste Sarajevo-Tuzla-Beograd u dužini od 61,00 – 65,00 km u zavisnosti od izabrane varijante trase.

Očekivani efekat: Izgradnjom autoceste/brze ceste na području Tuzlanskog kantona obezbijediti će se saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona i povezivanje Tuzlanskog kantona sa evropskim koridorima, prvenstveno sa autoputem A1. Na ovaj način će se otvoriti cestovni saobraćaj prema ključnim zemljama regije i Evrope omogućiti će brži protok roba, usluga i putnika a samim time i brži privredni razvoj Tuzlanskog kantona. Očekuje se da autocesta/brza cesta Tuzla-Brčko-Orašje počne sa izgradnjom do 2027. godini u dužini od 65 km.

Indikativni financijski okvir: Ukupna vrijednost projekta je 800.000.000 KM, i finansira se u potpunosti iz ostalih izvora finansiranja, odnosno Budžeta Federacije BiH, Budžeta JP “Autoceste FBIH”, kreditnih sredstava od međunarodnih kreditnih institucija i drugih izvora.